Ерата на Водолея според Петър Дънов

Петър ДъновВеликият българин Петър Дънов, който е проповядвал учението си сред много хора, е бил на мнение, че ерата на Водолея ще промени изцяло мисленето на хората.

След като е приключила епохата на Риби, която е започнала стотина години преди новата ера, оста на планетата ни е попаднала в съзвездието на Водолея.

Това, според Петър Дънов, наричан от последователите си Учителя, ще се отрази във вид на голяма промяна в хората, които ще бъдат с нови, по-съвършени възможности от предишните поколения.

Според Дънов в момента, в който започне епохата на Водолея, ще се случат много неща, които ще променят живота на хората на планетата. Не само мисленето на хората, но дори и сградите върху планетата ни ще бъдат изцяло променени.

Петър Дънов е смятал, че в епохата на Водолея човечеството ще постигне голям напредък в областта на медицината, култура и начина на общуване между хората.

Основоположникът на дъновизма е бил убеден, че епохата на Водолея променя изцяло населението на Земята – новото поколение хора ще бъде заредено с много по-голяма интелектуална мощ.

Новата раса, която се появява с идването на епохата на Водолея, според Петър Дънов е Шеста раса, която ще бъде съвсем различна от предишните хора, които са населявали планетата ни.

Дънов е бил убеден, че с идването на епохата на Водолея хората ще изоставят желанието си да воюват едни с други и както той казва, „оръжията ще се превърнат в плугове”.

Дънов е смятал, че с идването на ерата на Водолея планетата ни ще се превърне в истинска цъфтяща градина. Той е казвал, че епохата на Водолея ще продължи цели 25 хиляди години и ще е под знака на мистичното.

Петър Дънов е предрекъл, че по време на епохата на Водолея хората по Земята ще се обединят в едно цяло. Дънов предричал, че през епохата на Водолея душата ще може да бъде видяна.

Според него ерата на Водолея е времето, когато планетата ни ще бъде пречистена, за да приеме души, които в продължение на хиляди години не са имали шанса да се въплътят в човешко тяло.

Back to Top