Ето е какво е казал Цицерон преди 21 века, което е валидно и до днес

1. Бедният работи 2. Богатият експлоатира бедния 3. Военният защитава горните двама 4. Гражданинът плаща данъци за горните трима 5. Скитникът си почива за горните четирима 6. Гуляйджията се весели за горните петима 7. Банкерът обира горните шестима 8. Адвокатът подвежда горните седмина 9. Лекарят взема пари от горните осмина …

Back to Top